• Uncategorized

  Grønn markedskommunikasjon

  Grønn markedskommunikasjon er et omfattende tema. For å kunne forstå hva det betyr, er det enklere å først får en forklaring på hva markedskommunikasjon er. Markedskommunikasjon er planlegging, sammensetning, gjennomføring og oppfølging av ulike former for kommunikasjon med hensikt for å bidra best mulig til markedsføringens lønnsomhet. Grønn markedskommunikasjon betyr at budskapet tilbyderne fremlegger for forbrukerne er «grønnere» og dermed mer bærekraftig. Likevel finnes det bedrifter som lyver på seg et bedre omdømme som bærekraftige, når de i bunn og grunn ikke er det, dette kalles for grønnvasking. Grønnvasking er markedskommunikasjon som på en uberettiget måte fremstiller en bedrifts produkter, mål og strategi som bærekraftig. Grønnvasking gjennom markedskommunikasjon kan skje…

 • Uncategorized

  Korona sin innvirkning på varehandelen

  De siste ukene har nyhetsbildet vært sterkt preget av Koronaviruset, Covid-19. Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklærte onsdag 11. mars i en pressekonferanse Korona som pandemi. Skoler og barnehager landet over er stengt som følge av restriksjoner fra regjeringen, og folk blir bedt om å holde seg hjemme. Men hvor stor innvirkning har Koronaviruset for varehandelen slik som vi kjenner den i dag? Torsdag 12. mars fikk Oslo Børs sitt største fall på én dag siden finanskrisen i 2008. På kun tre uker har 3,5 år med børsoppgang blåst bort, i følge E24. Vi ser daglig røde tall på børsen og mange selskap begynner å bli kraftig berørt av konsekvensene av den…

 • Uncategorized

  Holzweiler – fremtidsrettet utvikling!

  Dagens bruk-og-kast modell gir oss et ressursproblem på to måter: Vi drukner i søppel, men mangler ressurser. Den lineære modellen har fått økt kritikk de siste årene, mest på grunn av forbrukernes økte kunnskap rundt bærekraft og miljø, men også CSR og forretningsetikk. Den sirkulære forretningsmodeller tar derfor stadig mer over. Den tradisjonelle lineære forretningsmodellen kjennetegnes ved at produsenten kun kontrollerer hva som skjer med produktet fra råvarene, til design og produksjon, og til slutt distribusjon før produktet blir solgt. Det betyr at produsentene ikke tar ansvar for hva som skjer med produktet etter at forbrukeren har konsumerte det, altså den resterende delen av produktets livssyklus. Den sirkulære forretningsmodellen på…

 • Uncategorized

  Bærekraft – kun miljø og klima?

  I den første forelesningen innenfor bærekraftig markedsføring med Thore Larsgård som foreleser fikk vi en introduksjon i temaet bærekraftig utvikling. Vi hadde blant annet en gjesteforeleser fra FN, Madeleine Solstad som er rådgiver i FN sambandet. Etter endt forelesning ble vi bedt om å skrive et blogginnlegg hvor vi kunne enten velge å skrive om FNs bærekraftmål eller hva vi syntes var interessant fra denne forelesningen. Mitt første blogginnlegg skal derfor handle om noe jeg syntes var interessant fra første forelesning, altså bærekraft. Bærekraftig utvikling blir definert av FN som: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» (www.fn.no) Det…